Hubertus 07-11-2015 - Strona Koła Racjonalnego Łowiectwa nr 124

Idź do spisu treści

Menu główne:

POLOWANIE HUBERTOWSKIE


W dniu 07 listpada 2015 roku odbyło się tradycyjne Polowanie Hubertowskie. Zapoczątkowała je uroczysta zbiórka uczestników polowania przy kapliczce św Huberta w Miradzu, gdzie błogosławieństawa udzielił nam ksiądz Otton Szymków proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Trójcy w Strzelnie. Przed polowaniem uroczyste słubowanie słożył nasz nowy członek kolega Michał Popiołkiewicz. W polowaniu wzięło udział łącznie 36 kolegów. Po krótkiej odprawie jaką przeprowadził kol. Łowczy Augustyn Mądry , podzieliliśmy się na dwie grupy. Grupa pierwsza polowała na podobowodzie Przyjezierze - Wysoki Most, zaś grupa druga na podobwodzie Kurzebiela - Młyny. Polowania w poszczególnych grupach prowadzili: w grupie pirewszej  kol. Andrzej Kaczmarek i Leszek Popiołkiewicz zaś w grupie drugiej kol Augustyn Mądry. Rezultatem polowania było strzelenie 2 lisów, 5 dzików, oraz 1 łani jelenia. Podsumowanie polowania odbylo się na naszej strzelnicy myśliwskiej. Uroczeste zakończenie polowania uświetniły sygnały łowieckie odegrane na cześć upolowanej zwierzyny na sygnałówce myśliwskiej. Królem polowania został kol. Paweł Popiołkiewicz, wicekrółem zaś kol Andrzej Kaczmarek. Polowanie zakończyła wspólna biesiada. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego