Robocze spotkanie - Strona Koła Racjonalnego Łowiectwa nr 124

Idź do spisu treści

Menu główne:

Robocze sptkanie Zarządu Koła nr 124 Racjonalnego Łowiectwa.

W dniu 07-07-2016 Zarząd Koła sptkał sie na roboczej naradzie z gospodarzami łowisk oraz kierownikami grup szacujących szkody łowieckie. Celem spotkania było omówienie strategii przy szacowania szkód łowieckich w bieżącym sezonie. Omówiono również zagadnienia dotyczące zagospodarowania obwodu, ze szczególnym naciskiem na przegląd istniejących urządzeń łowieckich. Ustalono termin w którym gospodarze łowisk dostarczą kompletną listę określającą stan techniczny poszczególnych urządzeń łowieckich (ambony i paśniki). Powyższy przegląd umożliwi Zarządowi przydzielenie zainteresowanym kolegom zadań do wykonania w ramach "godzin społecznych". W zakresie szacowania szkód Zarząd zwrócił uwagę na szacowanie z zespołach minimum dwu osobowych, zobowiązno kierowników grup szacujących do właczania do szacowania kolegów, którzy nigdy nie brali udziału w tych pracach. Omówiono również scenariusze możliwych wydarzeń w związku ze zmianą ustawy łowieckiej w zakresie szacowania szkód.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego