Gospodarka łowiecka - Strona Koła Racjonalnego Łowiectwa nr 124

Idź do spisu treści

Menu główne:

O kole łowieckim

GOSPOADARKA ŁOWIECKA

GOSPODARKA ŁOWIECKA DANE OGÓLNE
Powierzchnia ogólna obwodu wynosi ogółem 12370 ha w tym:
- powierzchnia wyłączona - 393 ha
- powierzchnia użytkowa - 11977 ha
Pola stanowią 51 % lasy 49% powierzchni użytkowej. Grunty dzierżawione przez koło położone są na terenie dwóch gmin, są to gminy Jeziora Wielkie oraz Strzelno.

ZAGOSPODAROAWNIE OBWODU
Obwód łowiecki podzielony jest na 6 podobwodów : Kurzebiela, Pomianki-Młyny, Ostrowo, Przyjezierze, Wysoki Most.

Na terenie w/w łowisk znajdują się następujące urządzenia łowieckie:
- Ambony - 226 szt.
- Paśniki - 29 szt.
- Lizawki - 49 szt.
Oprócz w/w urządzeń koło uprawia 6,2 ha poletek łowieckich oraz utrzymuje 16 szt. pasów zaporowych.P
OZYSKANIE ZWIERZYNY
Średniorocznie członkowie koła oraz myśliwi dewizowi pozyskują około 70 szt. jeleni w tym 20 szt. byków, sarn około 160 szt. w tym 70 rogaczy oraz około 300 szt. dzików.


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ŁOWIECKĄ

Protokół z wykonanych czynności gospodarczych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego