Historia koła - Strona Koła Racjonalnego Łowiectwa nr 124

Idź do spisu treści

Menu główne:

O kole łowieckim

HISTORIA

Pierwsze organizacyjne zebranie odbyło się w kwietniu 1947 r. w Bydgoszczy w mieszkaniu Stanisława Kowalskiego. Na zebraniu tym ustalono, że koło przyjmie nazwę Towarzystwa Racjonalnego Łowiectwa. W początkowym okresie Koło liczy 30 członków a pierwszym Prezesem zostaje Stanisław Kowalski. Początkowo obwód koła stanowiły dwa tereny leśne dzierżawione prywatnie przez Stanisława Kowalskiego. Tereny te wchodziły w skład leśnictwa Drzewianowo i Komierowo byłego nadleśnictwa Runowo razem około 2000 ha. Następnie doszło leśnictwo Świdwie około 1500 ha i koło zaczęło gospodarzyć na terenie leśnym o powierzchni około 3500 ha ha. W 1949 roku koło połączyło się z kołem Kuropatwa przy Wojewódzkim Zarządzie PGR, obejmując tereny w byłym powiecie Bydgoszcz, Szubin, Wyrzysk. Razem doszło około 11000 ha terenów polnych. W rezultacie konsekwentnych działań koła pozyskało również tereny leśne w byłym powiecie Bydgoszcz oraz Chojnice tj część byłego Nadleśnictwa Laska razem około 10000 ha. Tereny łowieckie koła w tym czasie obejmowały więc: 13500 ha terenów leśnych oraz 11500 ha pól razem 25000 ha, i były zasobne w zwierzynę leśną grubą tj. jelenia, dzika, sarnę oraz polną tj. zająca, kuropatwę oraz kaczki. Z nieznanych przyczyn w 1955 koło zmieniło nazwę na nr. 8. W owym czasie tworzono w województwach, nowe numerowane obwody łowieckie. Skutkiem tego wszystkie dotychczasowe tereny koło oddało za obwód nr 266 Czapli Gaj w Nadleśnictwie Miradz o powierzchni około 11803 ha. W tym czasie koło liczyło 25 członków i zmieniło nazwę na Koło Racjonalnego Łowiectwa nr 124. Następnie obwód nasz został przemianowany na obwód nr 307 i obejmował on następujące leśnictwa Nadleśnictwa Miradz: Kopce, Siedluchna, Ostrowo, Osówiec, Wyskoki Most, Pomianki, Młyny, Kurzabiela, Przyjezierze oraz Przedbórz łączna powierzchnia terenów wyniosła około 13144 ha. W wyniku korekty granic obwodów i w roku 1965 ubyło leśnictwo Osówiec wraz z nim około 1000 ha bardzo dobrego terenu. Obwód przemianowano na obwód nr 146 a następnie na nr 262 który obejmuje dzisiaj powierzchnię ogólną 12370 ha w tym 5846 ha lasu. Koło nasze w chwili obecnej liczy 67 członków.

W wyniku konsekwentnych działań zarządów koła a także wszystkich członków nasze wzbogaciliśmy się się o wybudowany siłami własnymi dom łowiecki oraz własną strzelnicę myśliwską. Gospodarzymy w bardzo dobrym i zasobnym w zwierzyną grubą łowisku. Od roku 1972 w naszym obwodzie polują myśliwi dewizowi. Znaczącym wydarzeniem w ostatnich latach było uroczyste poświęcenie Kapliczki św Huberta jaką Koło ufundowało z własnych funduszy miało to miejsce 4 listopada 2006 roku.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego