Okresy polowań - Strona Koła Racjonalnego Łowiectwa nr 124

Idź do spisu treści

Menu główne:

OKRESY POLOWAŃ W SEZONIE  2019/2020

Okresy polowań z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt

GATUNEK ZWIERZYNY

PŁEĆ

TERMIN  POLOWANIA

Łosie (objęte ochroną)

Byki Klępy, Łoszaki

-

Jelenie szlachetne

Byki

21.08 - 01.03

Łanie

31.08 - 15.01

Cielęta

31.08 - 01.03

Jelenie sika

Byki, Łanie, Cielęta

01.10 - 15.01

Daniele

Byki

31.08 - 01.03

Łanie

31.08 - 15.01

Cielęta

31.08 - 01.03

Sarny

Kozły

11.05 - 30.09

Kozy, Koźlęta

01.10 - 15.01

                  Dziki

Cały rok

Muflony

Tryki

01.10 - 01.03

Owce, Jagnięta

01.10 - 15.01

Borsuki

31.08 - 01.12

Borsuki w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

Cały rok

Tchórze, Kuny (leśne i domowe)

31.08 - 31.03

Tchórze, Kuny (leśne i domowe) w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

Cały rok

Lisy

01.06 - 31.03

Lisy w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich
2 latach zającem bażantem lub kuropatwą

Cały rok

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze

Cały rok

Piżmaki

10.08 - 15.04

Rybackie obręby hodowlane

Cały rok

Zające szaraki  i dzikie króliki

odstrzał

01.11 - 01.01

odłowy

01.11 - 15.01

Bażanty

Koguty

01.10 - 01.03

Kury - w OHZ z hodowli

01.10 - 02.02

Kuropatwy

Odstrzał

11.09 - 21.10

Odłowy

11.09 - 15.01

Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice

15.08 - 22.12

Gęsi zbożowe i białoczelne

4 województwa zachodnie*

31.08 - 02.02

pozostałe województwa

31.08 - 22.12

Geś gęgawa

4 województwa zachodnie*

31.08 - 15.01

pozostałe województwa

31.08 - 22.12

Łyski

15.08 - 22.12

Gołębie grzywacze

15.08 - 01.12

Słonki

31.08 - 22.12

Jarząbki

31.08 - 01.12

Szakale złociste

01.08 - 01.03

Szakale złociste, w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich  2 latach zającem bażantem lub kuropatwą

Cały rok

* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego