Zgłaszanie szkód - Strona Koła Racjonalnego Łowiectwa nr 124

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku z wejściem w życie z dniem 01.04.2018r Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (D.U z 30.03.2018 pozycja  nr 651), zmianie ulega miejsce składania wniosków o szacowanie szkód łowieckich:  • Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany danej "poszkodowanym", zgłasza wniosek o szacowanie powstałych szkod łowieckich  w formie pisemnej.

  • Od dnia 01 kwietnia  2018r powyższe wnioski dotyczące szacowania szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego